cr-ikona

teplota | °C

administrace

hledat

Profil & Strategie

Profil Mikroregionu Touškovsko

Profil mikroregionu Touškovsko byl zpracován jako podklad pro členy Strategické komise, kteří se podíleli na přípravě Strategického plánu mikroregionu. Kromě toho zpřístupnil potřebné informace o oblasti všem potenciálním zájemcům a investorům. Nejvýznamnějšími zdroji informací byly podklady jednotlivých obcí, údaje Českého statistického úřadu, Úřadu práce a údaje mnoha jiných institucí sídlících na území regionu. Byly použity nejaktuálnější dostupné údaje. Nicméně s ohledem na dostupnost některých informací, na proměnlivost prostředí a na snahu po maximální stručnosti nemůže Profil zahrnovat všechny problémy, které život obcí v regionu utvářejí. Profil předkládá fakta o obcích mikroregionu Touškovsko, avšak nečiní si nárok na hodnocení situace.

Strategie rozvoje Mikroregionu Touškovsko na období let 2007 - 2011

Strategie rozvoje mikroregionu Touškovsko vymezuje hlavní směry dlouhodobého rozvoje a rozvojové priority mikroregionu v následujících pěti letech. Zároveň slouží jako výchozí materiál pro přípravu projektů a žádostí o poskytnutí finančních prostředků na jejich realizaci, zejména z fondů EU v období 2007 až 2013. Dokument byl zpracován tak, aby obsahoval pouze významné, spolehlivé (ověřené) a aktuální informace, aby splňoval formální náležitosti a byl přehledný a srozumitelný.

 

Kalendář
Aktuality
Druhý ročník rockového festivalu, který pořádá Mikroregion Touškovsko