cr-ikona

teplota | °C

administrace

hledat

Obec Kozolupy

Obec Kozolupy se nachází asi 10 km od krajského města Plzně. Na katastrální ploše 551 hektarů žije přibližně 980 obyvatel. Obec leží v údolí řeky Mže pod přehradní nádrží Hracholusky. Průměrná nadmořská výška tohoto území je 350 m n. m.  Nejstarší záznam o Kozolupech je v latinské listině kláštera kladrubského z r. 1186. Hlavní obživu zde lidem poskytovalo zemědělství. Kladrubský klášter postupně chudl a většina půdy v době pohusitské už patřila pánům světským. Začátkem 17. století získávají statky majetní měšťané plzeňští, kteří zdejší úrodnou půdu využívají hlavně k pěstování ječmene pro pivovarský slad.
30letá válka zpustošila obec a její nové osidlování provádějí zčásti čeští, zčásti němečtí sedláci. Obec získávají do svého panství postupně rytíř Jan Strachovský ze Strachova a šlechtický rod Schirnbigů, za jehož panství se obec zcela poněmčila.
V 19. století až do 1. světové války patřily Kozolupy hrabatům ze Schonbornů. Školský, náboženský a kulturní život probíhal v kostele a faře, které však byly během 30leté války zpustošeny a po více než 100 let opuštěny. Teprve v letech 1777 až 1782 byl postaven nový farní kostel sv. Štěpána v nádherném barokním slohu. Dodnes je největší dominantou obce. Druhá pol. 19. století znamenala doplňování zemědělské obce o dělnickou třídu. Příslušníci zemědělských rodin nacházeli zaměstnání v uhelných dolech v Nýřanech a české osidlování přinesla i nově vybudovaná železnice. Sídlo zde měl i významný český průmyslový podnik na výrobu bronzových barev. Po 2. světové válce je německé obyvatelstvo odsunuto a obec se nově osidluje a počešťuje.

Obec Kozolupy disponuje dobrou občanskou vybaveností, nachází se zde mateřská i základní škola, pošta, několik obchodů, restaurační zařízení, knihovna, hřbitov, kulturní dům a sportovní areál. Kozolupy jsou snadno dostupné autobusovou i železniční dopravou. O kulturní a společenský život se starají představitelé obce s mnoha zájmovými spolky, které zde působí. V současné době je to hlavně ob. sdružení Soubor kreténů Kozolupy, SDH Kozolupy, TJ Sokol Kozolupy, Český svaz žen Kozolupy a Klub důchodců. Obyvatelé si oblíbili jimi pořádané akce. Mezi nejnavštěvovanější patří oslavy dětského dne, prvomájový a lampionový průvod, pouťová zábava, maškarní bál, Kozolupská louka, rozsvěcení vánočního stromečku a mnoho dalších.

 

 


Články

Kalendář
Aktuality
Druhý ročník rockového festivalu, který pořádá Mikroregion Touškovsko