cr-ikona

teplota | °C

administrace

hledat

Místní tisk

Mikroregion Touškovsko je dobrovolný svazek obcí, který vznikl již v roce 2006. V současné době má 5 členů a to město Město Touškov s 2150 obyv., obec Kozolupy s 960 obyv., obce Vochov s 704 obyv., obec Bdeněves s 621 obyv. a obec Újezd nade Mží s 82 obyv. Tento svazek byl založen za účelem dosažení mnoha společných cílů, zkvalitnění a rozvoji života v mikroregionu. Naším cílem je maximální čerpání dotačních titulů a vzájemná spolupráce, která je pro svazek stěžejní.

V letošním roce svazek požádal o čtyři dotace a hned ve třech jsme byli úspěšní (vyhodnocení žádosti na čtvrtou dotaci bude v roce 2013). Již na jaře jsme za pomoci Plzeňského kraje mohli zakoupit velkokapacitní stan včetně setů na sezení a prodejních stánků. Párty vybavení využívají členské obce k pořádání kulturních a společenských akcí. Velmi dobře se stany osvědčily při dětských dnech, ale také při hasičských oslavách a Vochovských slavnostech.

Největším a velmi složitým projektem, na kterém společně pracujeme je rozvoj cyklistické dopravy na našem území. V letošním roce Valná hromada Mikroregionu Touškovsko schválila koncept rozvoje cykloturistiky pro mikroregion, jehož součástí jsou dvě nové cyklostezky propojující Plzeň, rekreační oblast Hracholusky a Konstantinolázeňsko. Nejdůležitější prvek tohoto projektu je obnova dvou lávek. Lávky u hradu Buben, která byla zničena při povodni v roce 2011 a lávky mezi Městem Touškovem a obcí Bdeněves tzv. „Dřevěňák“. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci, na kterou jsme získali 250 tis. též z peněz Plzeňského kraje.

Další společnou aktivitou dobrovolného svazku obcí je propagace Mikroregionu Touškovsko. Ve spolupráci s Odborem kultury, památkové péče a cestovního Plzeňského kraje, z jehož dotačního titulu dostaneme 100 tis., připravujeme informační vitríny, které budou osazeny v jednotlivých členských obcích.

 

 

 

Kalendář
Aktuality
Druhý ročník rockového festivalu, který pořádá Mikroregion Touškovsko